602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

PIT 2021

2021-04-02, Monika Zawierucha

I znowu... rozliczamy PIT

Rozliczenie roczne podatków staje się coraz prostsze. Z roku na rok zwiększa się liczba podatników korzystających z elektronicznego rozliczania deklaracji rocznych PIT.
Od 2019r. część podatników nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych, bowiem Ministerstwo Finansów udostępniło usługę Twój e-PIT, która pozwala rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej, sporządzonej przez Urząd Skarbowy.
Rozliczenie roczne osoby fizycznej za pomocą usługi Twój e-PIT jest możliwe na formularzach PIT-37, PIT-38.
Usługa Twój e-PIT polega na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia mu je do wglądu z możliwością uzupełnienia. Podatnik otrzymuje do niego dostęp na Portalu Podatkowym, gdzie może dokonać w nim zmian, w tym rozliczyć ulgi czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na której rzecz przekaże 1% podatku, a następnie zaakceptować, bądź odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.
Jeżeli podatnik nie zrobi nic w zakresie wypełnionego przez KAS zeznania rocznego, zostanie ono uznane za zaakceptowane. Ostateczne działania podatnika w tym zakresie będą skuteczne, jeżeli dokona ich przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego, czyli 30 kwietnia. Trzeba jednak podkreślić, iż tradycyjna, papierowa wersja składania zeznania rocznego nie została zlikwidowana i nadal można z niej skorzystać.
Oczywiście Pracodawca, który w 2020r. zatrudniał osoby fizyczne lub wypłacił im wynagrodzenie z tytułu: umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych - po zakończeniu roku ma obowiązek sporządzić imienną informację o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR) i wysłać do Urzędu Skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej) do 31 stycznia następnego roku. Jako, że w 2021r. 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji Podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021r. Natomiast, jeśli chodzi o przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-R swoim pracownikom, pracodawca ma czas na dokonanie tej czynności do końca lutego 2021r. Jako, że w 2021r. ostatni dzień lutego (28.) wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 marca 2021r.

Cenny 1%!! Pamiętajmy o potrzebujących, czasem warto rozejrzeć się wokół i przekazać 1% swojego podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. To My, jako podatnicy, samodzielnie wybieramy, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z naszego zeznania rocznego. Co ważne, przekazując 1% z własnego PITu, nie tracimy ani złotówki - rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musiałaby być przekazana na rzecz Skarbu Państwa.
Nasza kwota 1% podatku może jest niewielka a jednak może uratować komuś zdrowie bądź życie.

 

Monika Zawierucha
Specjalista w Dziale Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych