602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Bezpieczny dom

2021-04-02, Redakcja Wspólnych Spraw

Moje mieszkanie moja twierdza!

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jeżeli czujemy się pewnie i bezpiecznie, to mamy siłę i możliwość realizacji innych, ważnych dla nas pragnień.
Wg. badań przeprowadzonych w 2020 roku 85% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Natomiast aż 96 % osób uważa, że ich najbliższa okolica jest bezpieczna i spokojna. Z tego wynika, że Polacy czują się bezpieczniej w miejscu swojego zamieszkania, niż ogólnie w Polsce. Poczucie bezpieczeństwa i swobody w najbliższej okolicy jest trudniejsze do osiągnięcia w dużych wspólnotach mieszkaniowych, na których terenie częściej dochodzi do aktów wandalizmu bądź przestępstw. Może nie zdajemy sobie sprawy, ale w głównej mierze to od nas zależy nasze bezpieczeństwo. Nawet najsprawniejsza policja nie zapewni nam bezpieczeństwa, jeśli my mieszkańcy nie będziemy sobie wzajemnie pomagać, nie będziemy się wspierać, nie będziemy solidarni. Nie odwracajmy się od sytuacji, które może dziś nas nie dotyczą, ale mogą dotyczyć nas w przyszłości.
Jeżeli będziemy przestrzegać kilku zasad, to możemy uniknąć zagrożeń, które czyhają na nas nie tylko w naszym domu, ale i w jego otoczeniu.
Warto przypomnieć podstawowe rady służb mundurowych, co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów:
• będąc w domu zawsze zamykajmy drzwi wejściowe na zamki;
• nie otwierajmy drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł;
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdźmy telefonicznie, czy był on do naszego domu kierowany; jeśli nie mamy telefonu, poprośmy, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
• jeśli musimy kogoś wpuścić, nie zostawiajmy go ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej, żeby obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny;
• nie dawajmy żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisujmy z nimi żadnych umów - każda szanująca się firma, transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
• nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
• mając w domu pieniądze, schowajmy je w miejscu trudno dostępnym;
• nie udzielajmy żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich;
• nie opuszczajmy mieszkania bez uprzedniego jego zamknięcia;
• jeśli mamy wątpliwości, co do autentyczności telefonującego członka rodziny, natychmiast zadzwońmy na policję pod numer telefonu 997 lub 112.

Przestrzeganie powyższych rad uchroni nas przed zagrożeniem utraty, jakże często, dorobku całego życia. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Najczęściej są to osoby starsze, wrażliwe na krzywdę ludzką, ale i również osoby, które proszone o pomoc, czują się w tym momencie potrzebne, zauważone przez innych, chętnie przekazują pieniądze obcym w myśl dobrze spełnionego obowiązku.
Zagrożeń jest wiele, i pamiętajmy o tym, że nad naszym bezpieczeństwem czuwa także zarządca nieruchomości, który w porozumieniu z mieszkańcami proponuje szereg rozwiązań mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa takich jak :
• montaż ogrodzenia;
• montaż automatycznych szlabanów, które otwierają się przed zarejestrowaną w systemie tablicą rejestracyjną. Sposób ten pozwala ustalić, które samochody są uprawnione do wjazdu na posesję, a jednocześnie jest prowadzona ewidencja wjeżdżających pojazdów;
• montaż monitoringu, który daje możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu;
• instalacja odpowiedniego oświetlenia nieruchomości;
• montaż systemu kontroli dostępu;

Zarządca czuwa także nad terminowym przeprowadzaniem obowiązkowych przeglądów okresowych. Dba o właściwy stan budynku i instalacji. Niesprawne instalacje mogą spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi lub mienia. Administator dba także, aby były przestrzegane przepisy przeciwpożarowe. Pożary i zatrucia tlenkiem węgla od zawsze zbierają największe żniwo w postaci ofiar śmiertelnych, w miejscach gdzie powinniśmy się czuć najbezpieczniej – w naszych domach.
Podsumowując, tak naprawdę nasz dom powinien być naszą fortecą. Niestety nie da się zamienić naszego domu w twierdzę zapewniającą bezpieczeństwo pod każdym względem. Można jedynie wyeliminować wiele ryzykownych czynników i wprowadzić zabezpieczenia, które sprawią, że będziemy znacznie spokojniejsi. Niech życie nas nie zaskoczy!

Redakcja WS