602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Archiwum

2021201920162015

Rozlicz PIT

2016-03-07, Magdalena Zwierzchowska Inspektor w dziale Finansowo-Księgowym

Do końca lutego każdego roku przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy zwanych urzędowo PIT-11, także organy emerytalno-rentowe przekazują stosowny PIT (40A, 11A, 11, 8C) beneficjentom.

 

Gdy już otrzymaliśmy rozliczenia roczne z wszystkich źródeł nadchodzi czas na sporządzenie zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

Ustawowy termin rozliczenia za rok poprzedni mamy do końca kwietnia.


Z reguły jest to dla nas uciążliwy obowiązek jednak w przypadku gdy przysługują nam ulgi np. na dzieci, internetowa, na leki bądź rehabilitacyjna stają się one dla nas motywatorem do wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego.
Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku licząc od dnia złożenia deklaracji. Dla rodzin wielodzietnych wysyłających deklaracje elektronicznie termin ten skrócono do 30 dni. Praktycznie większe prawdopodobieństwo szybszego zwrotu występuje, gdy rozliczamy się w pierwszych miesiącach roku, omijając największy napływ PIT-ów przypadający na końcówkę kwietnia. Warto skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli wolisz uniknąć kolejek w Urzędzie Skarbowym wygodnym rozwiązaniem jest wypełnienie interaktywnych formularzy podatkowych i przesłanie ich drogą elektroniczną. Ciekawym rozwiązaniem jest również skorzystanie ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR, gdzie na podstawie informacji od płatników oraz organów rentowych mamy dostępne swoje rozliczenie, które można uzupełnić o przysługujące ulgi i wysłać elektronicznie. Dzięki wielu uproszczeniom obowiązki podatnika są mniej uciążliwe i sprawiają, że „nie taki Urząd straszny jakby się wydawało”.