602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Palenie na klatkach schodowych

2021-01-11, Małgorzata Kuras - Niewidomska

Obowiązująca od ponad 6 lat Ustawa antynikotynowa, niestety nie wskazuje wprost, że palenia na klatkach schodowych, balkonach czy też innych tzw. częściach wspólnych nieruchomości stanowi naruszenie zapisów niniejszej ustawy, z prostego powodu – nie są to bowiem pomieszczenia ogólnodostępne do użytku publicznego. Mimo, że wielu z nas się to nie podoba, sądy administracyjne stoją na stanowisku, że tego rodzaju miejsca nie służą do użytku publicznego. Stanowią one własność prywatną tzw. współwłasność właścicieli odrębnych lokali.
Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa z paleniem na balkonach, która jest zmorą wielu, szczególnie tych niepalących mieszkańców. Balkon, który powinien służyć również do relaksu, niejednokrotnie nie może spełniać tej funkcji, ponieważ przeszkadza nam palący sąsiad. Dym tytoniowy może również przenikać do naszych mieszkań i pozostawionych do suszenia ubrań. Balkon uważany jest za miejsce prywatne i brak jest regulacji prawnych, które pozwoliłyby traktować palenie na balkonie jako wykroczenie.
Co zatem mogą zrobić mieszkańcy?
Najprostrzym sposobem jest poproszenie sąsiada o zaprzestanie palenia na balkonie, tarasie czy też klatce schodowej i podać proste powody, które przemawiają ku naszej prośbie. Jeżeli uważamy, że nasza prośba względem sąsiada nie odniesie skutku, warto skorzystać z pomocy Zarządu lub zarządcy. Zarządca może powołać się na konkretne zapisy obowiązującego w Regulaminach porządku domowego lub przeprowadzić w imieniu Właścicieli rozmowę z „ uciążliwym palaczem”.
Co jeżeli prośby nie odniosły skutku?
Możemy skorzystać z możliwości postępowania sadowego na podstawie artykułu 144 „Kodeksy cywilnego” i dochodzenia swoich praw poprzez walkę z tzw. immisjami powodowanymi przez sąsiada. Zgonie z tym przepisem, właściciel mieszkania poprzez swoje działania nie może zakłócać spokoju i swobody korzystania z sąsiednich nieruchomości.
Wspólnota może również, w sytuacji, kiedy nawet pisemne upomnienia nie odnoszą skutku, skorzystać z art 16 „ Ustawy o własności lokali” ( Dz.U. 1994 Nr 85 poz 388 z późniejszymi zmianami), który pozwala w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Perspektywa utraty mieszkania poprzez dopuszczanie się palenia tytoniu na klatkach schodowych czy też balkonach wydawać może się być absurdalna, niemniej jednak nie jest niemożliwa do osiągnięcia.
Reasumując powyższe, uważam, że na temat palenia w miejscach wspólnych budynku zawsze warto rozmawiać i uświadamiać właścicielom, że dla wielu mieszkańców taka wydawłoby się drobnostka, może okazać się bardzo dużym problemem, o czym świadczy ilość przyjmowanych w tym temacie zgłoszeń. Taka dyplomatyczna rozmowa, przeprowadzona w atmosferze zachowania kultury i wzajemnego zrozumienia może wiele wnieść.