602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Historia firmy z datami najważniejszych wydarzeń

Data powstania: 18 grudnia 1992 r.
Data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 1993 r.

 

 • 1993 - Zarządzamy nieruchomościami od 1.01.1993 r. Początkowo to zasób 4500 lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Kopalni "Porąbka Klimontów" S.A. w Sosnowcu.
 • 1995 - Zarządzanie i administrowanie zasobami wspólnot mieszkaniowych prowadzimy od pierwszego dnia istnienia wspólnot w Polsce, to jest od 1.01.1995 roku.
 • 2006 - 2009 - W latach 2006 – 2009 zarządzaliśmy zasobami mieszkaniowymi będącymi własnością SRK S.A. na terenie Będzina, Czeladzi i Sosnowca, składającymi się z ponad 300 budynków o łącznej powierzchni użytkowej lokali przekraczającej 216 000 m2, 80 garaży o powierzchni ponad 4 000 m2 i gruntami o powierzchni ponad 175 000 m2. W tym samym czasie zarządzaliśmy ponad 150 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej lokali ponad 200 000 m2.
 • 2009 - Od 2009 roku uczestniczymy w projektach developerskich w charakterze doradcy – ma to na celu zwrócenie uwagi developerom na te aspekty ich działalności, które później są lub mogą być kwestiami spornymi na linii Wspólnota – Developer. Śmiało możemy stwierdzić, że również ten aspekt naszej działalności przynosi pozytywne rezultaty.
 • 2010 - Od 2010 roku nasz dział „Kamienice” świadczy usługi kompleksowego zarządzania budynkami i lokalami „na wynajem” - naszymi klientami w tym zakresie są także osoby zamieszkałe poza granicami Polski.
 • 1993 - 2012 - W okresie dwudziestu lat działalności zarządzaliśmy tak nietypowymi obiektami, jak basen, kompleks - złożony z hali sportowej, lokalnego stadionu, kortów tenisowych i boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym czy kompleksem garaży wielostanowiskowych.
 • 2018 - Obecnie nasze działania w obszarze zarządzania nieruchomościami koncentrują się na zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. W chwili obecnej zarządzamy ponad 370 budynkami w 12 miastach.

Nasze doświadczenie w innych obszarach

 • W okresie do lipca 2005 roku byliśmy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dostawą energii cieplnej do 30 budynków mieszkalnych. Działalność ta została w roku 2005 odsprzedana innemu podmiotowi, ale pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w zakresie dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody, które teraz wykorzystujemy w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Od początku istnienia Firmy posiadamy Dział Techniczny świadczący usługi konserwacyjno-remontowe w branżach elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji gazowych i cieplnych. W chwili obecnej w Dziale Technicznym naszej firmy zatrudniamy łącznie ponad 25 osób . Nasze pogotowie awaryjne świadczy aktualnie usługi dla ponad 200 budynków, a w roku 2012 sprzedaliśmy usługi remontowe (remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody) za prawie 1,6 mln złotych. Ta sfera działalności pozwala nam spojrzeć na techniczną obsługę nieruchomości niejako "od kuchni" i wykorzystywać tę wiedzę w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Od 2007 roku świadczymy dla naszych Klientów – Wspólnot mieszkaniowych usługi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w zakresie windykacji należności od niesolidnych właścicieli. Jak do tej pory, spośród kilkuset spraw niekorzystny dla klienta wyrok nie zapadł jeszcze w ani jednej sprawie, a nasza skuteczność w egzekwowaniu zasądzonych kwot wynosi 99%. Posiadamy własny dział windykacji – zatrudniamy w nim, między innymi, Radcę Prawnego, współpracujemy z kancelariami adwokackimi.
 • Nasz dział Nadzoru Budowlanego świadczy usługi w zakresie nadzorowania robót budowlanych, kosztorysowania, niewielkich prac projektowych oraz przeglądów budowlanych. Wspólnie z działem technicznym oferuje także inne przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego. Od 2010 roku świadczymy usługi w zakresie nadzorów budowlanych, opinii i drobnego projektowania budowlanego dla Wydziału Gospodarki Komunalnej Gminy Sosnowiec. Aktualnie w sferze nadzoru budowlanego zatrudniamy 6 osób z uprawnieniami inspektora nadzoru różnych branż.