602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Referencje

Dzięki zawartej z P.W. ADM Sp. z o. o. umowie na świadczenie pogotowia awaryjnego, Wspólnota ma zapewnioną 24-godzinną obsługę techniczną przez cały rok. Pracownicy techniczni podchodzą do swoich obowiązków w sposób profesjonalny, wykazują się dużą wiedzą w sprawach technicznych i chęcią współpracy z naszymi mieszkańcami. Szybkie reakcje na zgłoszenia usterek, pozwoliły uniknąć dodatkowych kosztów.

WM przy ul. Piłsudskiego 3 w Sosnowcu

Nasza współpraca od 1995 r. potwierdza, że P.W. „ADM” Sp. z o.o. jest kompetentnym i profesjonalnym zarządcą, swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zawartą umową. Dzięki dobrej współpracy z zarządcą udało nam się ostatnio przeprowadzić inwestycję remontu balkonów, wejścia do budynku oraz kominów, w czasie którego nadzór budowlany prowadzony był przez pracownika P.W. „ADM” Sp. z o.o.

WM przy ul. Braci Mieroszewskich 71a w Sosnowcu

Firma wzorowo wywiązuje się z warunków umowy, sumiennie wykonując swoje obowiązki. Rzetelnie zajmuje się finansami wspólnoty prowadząc pełną jej księgowość, przedstawiając zarządowi wspólnoty czytelne i szczegółowe sprawozdania finansowe. Personel spółki cechuje duża kultura osobista, fachowa wiedza, jak i bardzo dobre przygotowanie zawodowe.

WM przy ul. 11-go Listopada 4 w Będzinie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADM Sp. z o. o. wykonywało na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3-go Kwietnia 28-28a w Czeladzi w 2013 roku usługę polegającą na nadzorowaniu robót polegających na zbijaniu z całej zewnętrznej powierzchni nieruchomości tynków i ponownym otynkowaniu. Odpowiedzialny za nadzór inspektor budowlany, wykazał się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów prawa budowlanego i związanych z nim rozporządzeń.

WM przy ul. 3-go Kwietnia 28-28a w Czeladzi

Jesteśmy zadowoleni z usług tej firmy, jej doświadczonych i solidnych pracowników. Firmie tej zleciliśmy również w czerwcu 2012 r. 5-letni przegląd elektryczny, który pracownicy firmy wykonali w sposób solidny, szybki i bardzo dokładny. Zaświadczamy również, że firma posiada doświadczenie we wdrażaniu oraz realizacji kompleksowej inwestycji termomodernizacyjnej budynków mieszkalnych.

WM przy ul. Konstytucji 57-63 w Sosnowcu