602 707 700

KONTAKT PORADY EKSPERTA OFERTA O NAS STRONA GŁÓWNA

Ubezpieczenie dla klientów ADM ZN

Program ubezpieczenia dla Właścicieli i Mieszkańców lokali znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ADM ZN Sp. z o.o.

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. informuje, iż na podstawie współpracy jaką nawiązaliśmy z ADM ZN Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, każdy z Państwa ma możliwość ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie. Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców, którzy myślą o ochronie i bezpieczeństwie swojego majątku oraz mieszkania.

 

W ramach Programu ubezpieczenia można ubezpieczyć następujące przedmioty ubezpieczenia:

 

Przedmiot ubezpieczeniaZakres ubezpieczenia
lokal mieszkalny Zdarzenia losowe (m.in. ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, przepięcie, dewastacja)
ruchomości domowe (m.in. meble, odzież, elementy dekoracji, sprzęt audiowizualny) i stałe elementy (m.in. stała zabudowa meblowa, tynki i powłoki malarskie, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje) znajdujące się wewnątrz lokalu mieszkalnego Zdarzenia losowe (m.in. ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwane i zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, przepięcie, dewastacja, kradzież z włamaniem i rabunek)
odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym w związku z użytkowaniem nieruchomości Odpowiedzialność cywilna mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające z czynności życia codziennego (np. zastępstwa zalania)
szklane przedmioty od stłuczenia (m.in. oszklenia okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, akwaria, szklane kabiny prysznicowe, lustra zamontowane na stałe) Stłuczenie, rozbicie przedmiotów szklanych w miejscu ubezpieczenia
usługi Assistance Pomoc ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza, stolarza, murarza

 

Szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia znajduje się w OWU PZU DOM GRUPOWY ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012r. oraz zmiany w OWU PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

 

JUŻ DZISIAJ MOGĄ PAŃSTWO ZADECYDOWAĆ I WYBRAĆ DROGĘ DO BEZPIECZNEGO MIESZKANIA:

  1. Pobrać, wydrukować i wypełnić załączoną niżej deklarację przystąpienia do umowy ubezpieczenia i przekazać deklarację do zarządcy budynku
  2. Opłacić składkę za ubezpieczenie na wskazany przez zarządcę rachunek bankowy
  3. Ochrona ubezpieczenia rozpocznie się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zapłacie składki
  4. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mogą Państwo zadeklarować wyższą lub niższą sumą ubezpieczenia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacja administratora danych osobowych

Druk zmiany danych osobowych

Deklaracja odstąpienia od umowy ubezpieczenia

 

 

ZAPRASZAMY DO BIURA ZARZĄDCY ADM ZN Sp. z o.o.

Pracownicy działu Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych są do Państwa dyspozycji i udzielą odpowiedzi na dodatkowe pytania.